Innovation

Med en række kyndige fagfolk er AVK Plast en professionel sparringspartner, der understøtter udviklingen af dit produkt fra ide til færdigt produkt.

Vi hjælper dig, hvad enten du kommer med råskitser eller færdige tegninger, og tilbyder kvalificeret rådgivning omkring funktionalitet, design, råvarer og værktøjer.

Dit udbytte heraf er en høj grad af tryghed i samarbejdet, der understøttes af vores faste produktionsprocedure og processer generelt.