ISO- certificeringer

AVK Plast A/S er certificeret i henhold til følgende ISO standarder:

Kvalitet: ISO 9001         ISO 9001 certifikat

Miljø: ISO 14001             ISO 14001 certifikat


KVALITETSSTYRING OG ISO 9001

Som en del af en stor international koncern er vi helt i front i forhold til kvalitetsstyring. Derfor er virksomheden certificeret efter ISO 9001.

Kvalitetsstyringen gennemføres ud fra filosofierne fra Kaizen* og LEAN**, og der gennemføres konstant overvågning af alle processer. Dette gælder lige fra hjemkøb af råvarer, opstilling og indkøring, indtil støbeprocessen har frembragt perfekte emner.

Eventuelle afvigelser fra det planlagte undersøges detaljeret for at finde mulige årsager og iværksætte forbedringer.

Med denne fremgangsmåde leverer AVK Plast kvalitet i topklasse.

Vores interne spild er minimeret, og de fleste restprodukter genanvendes som granulat i produkter, der fremstilles af genbrugsplast.


MILJØSTYRING OG ISO 14001

AVK Plast har konstant fokus på både det interne og det eksterne miljø, og vi er certificerede i henhold til miljøstandarden ISO 14001.

Med certificering efter miljøstandarden reduceres affaldsmængderne, og  affaldssammensætningen ændres, så miljøbelastningen reduceres mest muligt.

Derudover styres og overvåges vores energiforbrug, så der kontinuerligt gennemføres reduktioner.

Vores interne brug af kemikalier er sat i system, så vi udvælger de kemiprodukter, der er mindst farlige og miljøbelastende.


*Kaizen er en japansk filosofi og betyder: Kontinuerlig forbedring. Filosofien er, at der ikke skal gå en dag, hvor virksomheden ikke har forbedret sig. Hvis man først får oparbejdet sådan en kultur i virksomheden, står man meget stærkt. Kaizen handler om at skabe en kultur, hvor medarbejderne bliver klædt på til systematisk at kunne se og fjerne spild igennem løbende forbedringer i arbejdsprocesserne.


**LEAN : Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Lean betyder trimmet, og går ud på at øge produktiviteten og kundernes tilfredshed gennem effektivisering.


 

ISO9001 Cert rammeISO14001 Cert ramme