Kvalitet

AVK Plast prioriterer omhyggelighed og systematik i arbejdet med kvalitetssikring. I praksis betyder det, at vi i produktionen opererer med en række parametre, hvormed vi kan monitorere og registrere, at vores enheder lever op til nationale og internationale standarder samt kundens og egne kvalitetskrav.

Da vi producerer både low budget produkter med minimale krav til nøjagtighed og finish samt avancerede præcisionsprodukter, anstrenger vi os i planlægningen af de kvalitetsmæssige aktiviteter.

For at opnå et udtømmende kendskab til produktets detaljer og kundens nøjagtige kravspecifikationer samt kvalitetskriterier indgår vi lige fra første møde i en konstruktiv og systematisk dialog. Skulle der i produktionsforløbet opstå eventuelle afvigelser, arbejder vi målrettet på at korrigere disse og forbedre processen, inden næste produktion planlægges.

PDCA (Plan Do Check Action) er blot et af elementerne i planlægningen af vores kvalitetsstyring. I selve produktionen udfærdiger vi PPAP dokumentation, som er et ønske eller krav fra en stigende del af vores kunder.

Kritiske målepunkter udvælges i forbindelse med statistisk proces kontrol (SPC) og rapportering. Herunder vurderes bl.a. Cp og Cpk værdier, der indikerer processens egnethed i forhold til opfyldelse af kundens behov.

AVK Plast er ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 certificeret.