LEAN produktion

Hos AVK Plast arbejder vi med følgende LEAN-metoder:

  • Kaizen (Løbende forbedringer)
  • Muda (De 7 former for spild)
  • 5S (Organisering af arbejdspladsen)
  • SMED  (Single Minute Exchange of Die)

Vi foretager løbende en række registreringer inden for ordrehåndtering, produktion, levering og spildanalyse samt reklamationshåndtering for at kunne følge udviklingen/resultatet af LEAN-arbejdet.

På fællesmøder der holdes hver måned deltager operatører, opstillere samt produktions- og kvalitetsledelse. Her gennemgår vi på multimedieskærme den forløbne uges afvigelser inden for levering, reklamation, spild og interne fejl.

På disse LEAN møder diskuterer vi bl.a. årsager til fejl og afvigelser og arbejder med alle typer af både kort- og langsigtede forbedringer.

LEAN-møderne har hvert år forbedret vores performance, så vi i dag producerer med en af markedets absolut laveste fejlpromiller.

Ovenstående har medvirket til, at vi er foretrukken leverandør af plastemner til nogle af de største producenter af vindturbiner i verden, og vi er naturligvis glade for at kunne honorere disse højeste kvalitets- og prismæssige krav.