Maskiner / kapacitet

AVK Plast råder over en omfattende maskinpark, der tæller nogle af Nordens største sprøjtestøbemaskiner med et lukketryk på op til 2700 tons og en maksimal emnestørrelse væsentligt over 35 kg (afhængigt af materialevalg).

Vores 40 produktionslinjer er udstyret med sprøjtestøbemaskiner med lukketryk fra 35 tons til 2700 tons. Samtlige linjer er udrustet med processtyrede robotter og kan producere emner, der vejer fra 2 gram til væsentligt over 35 kg (afhængigt af materialevalg) i såvel store som små serier.

Maskinerne betjenes af operatører, som i en fast turnus roterer i produktionen, og derved opbygger solid indsigt i de anvendte metoder og processer.

Personalet kan således varetage samtlige funktioner i produktionshallen, og denne alsidighed er en forudsætning for, at vi fortsat kan være en fleksibel virksomhed, der hurtigt kan tilpasse produktionen til kundernes særlige behov.