Teleindustri

Inden for telekommunikation dukker der ny teknologi op hvert eneste år, og dette kræver nyt udstyr.

Fiberteknologi og FTH-netværk har revolutioneret den måde, vi kommunikerer med hinanden på, og det forventes at netværkssystemerne får større og større dækning i de kommende år.

Behovet for en lang række forskellige fordelerskabe, der passer nøjagtigt til denne specifikke anvendelse, er også voksende, og AVK Plast er velkendt for at være en kompetent partner i udviklingen af nye skabe, og vi kan levere dem på nøjagtig den måde, vores kunder ønsker.

AVK Plast kan levere en høj produktkvalitet i de sprøjtestøbte dele, og også levere komplette løsninger af præmonterede fordelerskabe, der sparer tid for teknikeren under installationen.