Uopfordrede ansøgninger

AVK Plast modtager gerne uopfordrede ansøgninger.

I en ansættelsessituation vil vi altid først gennemgå vores arkiver med uopfordrede ansøgninger for at finde den rette kandidat.

Det kan derfor være vigtigt at sende en velbegrundet og gennemarbejdet uopfordret  ansøgning til virksomheden.

Finder vi ikke den rigtige medarbejder blandt vores uopfordrede ansøgere, slår vi som regel stillingen op på www.jobindex.dk.